BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Şirket, Gelemen İşletmesi’nde ise; yılda 2 ürün ekim uygulamasıyla 7.000 dekarlık alanda arpa, buğday, silajlık mısır ve çeltik üretimi yapmaktadır.