AKSA TARIM HAKKINDA

Kazancı Holding, sahip olduğu köklü kurumsal birikimini tarım sektörüne de aktarmak amacıyla 2005 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kiralamaya açılan İnanlı ve Gelemen Tarım İşletmeleri’ni 30 yıllığına kiralamıştır. Aksa Tarım’ın AB standartlarına uygun olarak işlettiği toplam 25 bin dönüm alandaki iki çiftlik, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir bir perspektifle geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Aksa Tarım, toplam 15.000 baş hayvan kapasitesiyle Türkiye’de et ve süt üretiminde ilk 10 çiftlikten biri konumundadır. Şirket’in değer odaklı faaliyetleri; süt ve besi hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra meyve bahçeciliği, tahıl tarımı, silajlık mısır üretimi, ayçiçeği, şeker pancarı, çeltik (pirinç) ekimini de kapsamaktadır.